Naše usluge

PANTHEON

Poslovno-informacioni sistem

Pantheon je visoko integrirani poslovno informacijski sistem, koji pruža potpunu kontrolu nad svim poslovnim procesima u malim i velikim poslovnim subjektima i udružuje alate za praktično sva područja poslovanja.

Rješenja su prilagođena potrebama korisnika i omogućuju optimizaciju poslovanja u svakoj kompaniji, bez obzira na njenu veličinu ili djelatnost.

Ovaj poslovni program omogućava praćenje svih parametara poslovanja, od robnog i financijskog knjigovodstva, carina i poreza do kadrovske politike, servisa i proizvodnje. Sa zadovoljstvom ga upotrebljavaju kako proizvodna, uslužna i trgovačka preduzeća, tako i javna preduzeća i agencije.

Tamo gdje su potrebe za snažnom i pristupačnom poslovnom informatikom najveće PANTHEON je najbolje rješenje.

Računovodstvene – knjigovodstvene usluge

Korištenjem usluga našeg knjigovodstvenog servisa

01

dobijate vrhunsku uslugu

02

značajno smanjujete administraciju

03

automatizujete kretanje dokumentacije

04

ubrzavate poslovne procese

05

smanjujete troškove

  • Materijalno knjigovodstvo
  • Finansijsko knjigovodstvo
  • Izrada i podnošenje PDV prijave
  • Vođenje stalnih sredstava sitnog inventara
  • Obračun plata i izrada poreskih prijava
  • Priprema i sastavljanje završnog obračuna
  • Porezno i pravno savjetovanje
  • Biznis planiranje i analiza
  • Kurirske i sekretarske usluge

Kontaktirajte nas

Dr. Silve Rizvanbegović 34
71210 Ilidža-Sarajevo